Blog

Cikkeink

Mi tartozik az építési, épületgépészeti munkák előkészületeibe?

Mielőtt belefogunk a kivitelezésbe, tudnunk kell, hogy az összes engedélynek meg kell lennie. Minden épület gépészeti rendszerébe beletartozik a gázszerelés, víz, csatorna, elektromos közmű csatlakozás kivitelezése, melyek engedélykötelesek. Speciálisabb építési munkához, mint pl. a hőszivattyú talajszonda külön engedély kell a Bányakapitányságtól. Közműmunka esetén pedig engedélyt kell beszereznünk burkolatbontás témakörben.
A kivitelezés megkezdésének ezenfelül van még pár feltétele: mielőtt belekezdünk a munkálatokba, a megrendelővel vállalkozói szerződést kell kötni, akivel ismertetni kell a kivitelezési terveket a legapróbb részletekig.
Kiviteli tervek: mielőtt belevágunk a kivitelezés előkészítésébe, van egy fontos tennivaló: meg kell lennie a megrendelt munka kiviteli tervének. Az épületgépészeti tervrajz a szöveges kiegészítésekkel együtt egy komplett műszaki megoldás, amit a tervezők készítenek el. Minden olyan tudnivalót magába foglal, amik a jól működő rendszer kialakításához feltétlen kellenek: a csövek anyaga, mérete, különböző szerelvénytípusok, méretek, a szerelvényekhez kapcsolódó berendezési tárgyak csatlakozó méretei, milyen sorrendben kapcsolódnak egymáshoz a rendszerelemek, a technológia működési mechanizmusának útmutatója, műszaki jellemzői, munka,- és tűzvédelmi előírások, a kiadások kalkulációja, energiafelhasználás adatai, hulladékelhelyezési előírások környezetvédelmi szempontból, üzemi próba, üzembe helyezés, kezelés előírásai, szabályozási, karbantartási terv, stb.
Amennyiben megfelelő a kiviteli terv, kevesebb a kockázat a kivitelező munkájában és felelősségében, mivel így a tervező vállalja a felelősséget (amennyiben terv szerinti kivitelezésről van szó) a rendszer nagykönyv szerinti működéséért.
Észrevételek és tanácsok a tervdokumentációk ellenőrzése témakörben
A kivitelezési tervdokumentáció magába foglalja a tervező által meghatározott teljes épületgépészeti berendezés, csőhálózat, beépített szerelvény térbeli helyzetét, nagyságát, mennyiségét, valamint a mennyiségek, méretek aprólékos részletességgel kalkulált költségeit tételesen, a technológiai eljárások és minőség szerint külön szedve. Lássuk, hogy a kivitelezési dokumentumok mit kell, hogy tartalmazzanak: helyszínrajz, egyesített közmű terv, az építmények és a közművek kapcsolata, alaprajzok, metszetrajzok, függőleges csőtervek, épületgépészeti tervek (ivóvíz-, ipari víz-, gáz-, szennyvíz-, csapadékvíz vezetékrendszerről, üzemelés technológiai terv, gépházak, hőközpontok kapcsolási tervei, műszaki leírások szakáganként, a beépítendő épületgépészeti berendezések műszaki specifikációja, részletes, az összes szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatásokkal. Hogyan zajlik a kiviteli terv leellenőrzése
A kivitelező, vagy akár annak megbízottja köteles leellenőrizni a tervdokumentációkat a munkafolyamatok megkezdése előtt. Ezáltal a terv esetleges hiányosságaira fény derülhet még a kivitelezés munkák megkezdése előtt, és időben megoldható a terv kijavítása. Le kell ellenőrizni a műszaki tartalom szakszerűségét, működőképességét, a vonatkozó szabványok és egyéb szakmai szabályok betartását, a környezetvédelem, tűzvédelem, a zaj és rezgés elleni védelem, valamint az energiatakarékosság szempontjait.